Disclaimer

CIS Count Disclaimer

Aansprakelijkheid
CIS Count Administraties vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze web-site. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze web-site. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze web-site. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze web-site en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. CIS Count Administraties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze web-site, voor schade door storingen of anderszins. CIS Count Administraties behoudt zich het recht voor om de informatie op deze web-site op elk moment te wijzigen.

Inhoud
De inhoud van deze web-site mag niet worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Links
Op deze web-site zijn links opgenomen. CIS Count Administraties is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen. Linken naar de web-site van CIS Count Administraties is toegestaan op voorwaarde dat dit haar goede naam niet aantast.

E-mail
CIS Count Administraties geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

Gebruik van tips en materiaal
Suggesties, idee├źn en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze web-site, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze web-site, laat het ons weten. Ook als u onjuistheden aantreft op de web-site of informatie mist, horen wij dat graag.